Nieuwe Nuts

De Gouden Leeuw

Gouden LeeuwLaatst geactualiseert in mei 2009

De Gouden Leeuw is een flatcomplex in Amsterdam (i). Het beheer is in handen van de VvE.

De Gouden Leeuw heeft een collectieve warmtevoorziening en eigen warmtenet. De VvE koopt warmte in bij Nuon, afkomstig uit de elektriciteitscentrale in Diemen.

Geen garanties

De Gouden Leeuw betaalt een voordelig tarief. Dat komt doordat het restwarmte kan benutten wanneer het beschikbaar is. De restwarmteleverancier hoeft echter niets te garanderen. Wanneer er restwarmte is kan deze worden geleverd. Wanneer er geen restwarmte beschikbaar is hoeft er niets te worden geleverd. Voor de Gouden Leeuw is dat geen probleem. Ze kan schakelen tussen verschillende warmtebronnen.

Op de website van de VvE valt te lezen:

De afgelopen jaren heeft Gouden Leeuw geprofiteerd van een behoorlijk gunstig contract met NUON voor de levering van warmte uit de elektriciteitscentrale in Diemen. Dit contract heeft een looptijd tot 2011. In dit contract geeft NUON geen garantie dat te allen tijde warmte geleverd zal kunnen worden. Storingen of onderhoudsactiviteiten kunnen tot onderbrekingen leiden. Ook is het mogelijk dat op momenten van extreem hoge vraag door NUON voorrang wordt gegeven aan afnemers met gegarandeerde contracten. Om dit op te kunnen vangen heeft GL per 2 torens eigen verwarmingsketels. Deze ketels hebben voldoende capaciteit om de maximaal voorziene warmtevraag te dekken. (bron)

Door deze samenwerking tussen de Gouden Leeuw en de elektriciteitscentrale wordt optimaal gebruik gemaakt van restwarmte. Daarbij heeft de Gouden Leeuw geen wurgcontract, maar juist de laagst mogelijke energiekosten.

Gouden Leeuw

Natuurlijk moet door Gouden Leeuw ook de afweging worden gemaakt tussen gas- en investeringskosten in de eigen ketels en al dan niet gegarandeerde warmtelevering.

Ook de situatie buiten Gouden Leeuw kan een rol spelen. Indien de overige afnemers op het warmtenet wel gegarandeerde warmte krijgen geleverd is het waarschijnlijk niet mogelijk om Gouden Leeuw separaat af te koppelen. Het optimaliseringsvoordeel van de ongegarandeerde warmtelevering valt dan weg.

Het voorbeeld van de Gouden Leeuw is dus vooral interessant voor 1 op 1 koppelingen. In de grootstedelijke situatie zal het inboeten aan belang.

Elektriciteit

De Gouden Leeuw heeft overwogen om de energievoorziening verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld door ook elektriciteit te gaan produceren. Dat laatste wordt echter gehinderd door het monopolie op elektriciteitsnetten. De Gouden Leeuw mag niet zelf haar net beheren, maar moet dat overlaten aan het netwerkbedrijf. De Gouden Leeuw kan dan wel elektriciteit produceren, maar het niet direct doorleveren aan haar huishoudens. Daar gaan het netwerkbedrijf en de Rijksoverheid tussen zitten, met beheerkosten en energiebelasting. Alleen het eigen collectieve verbruik van de VvE zou met eigen elektriciteit kunnen worden gedekt.

Gouden Leeuw WKK

Wat voor warmte kan – optimaliseren - kan dus niet voor elektriciteit.
Overigens is het de vraag of het voor de Gouden Leeuw voordelig uit zou pakken. Het idee is dat ze zo veel mogelijk gebruik maakt van restwarmte. Dat betekent dat haar eigen ketels zo weinig mogelijk draaien.

Nieuwe Nuts

Wat valt er te leveren van VvE Gouden Leeuw?

In de VvE zijn 400 huishoudens georganiseerd; ze hebben een collectieve warmtevoorziening en kunnen gezamenlijk kiezen tussen gas en restwarmte, of een combinatie daarvan. Dat geeft ze meer onderhandelingsmacht en -mogelijkheden dan individuele verbruikers, waardoor er betere oplossingen uit de bus kunnen komen.

Dergelijke marktmacht is essentieel wil er echte marktewerking kunnen ontstaan in energie. Zonder dat is ' marktwerking' een onrealistisch idee, dat enkel de uitverkoop van traditionele nutsbedrijven tot gevolg heeft.

De Gouden Leeuw is te zien als een Nieuwe Nutszone, waarbinnen specifieke mogelijkheden zijn gecreerd om de nutsvoorziening zelf te beinvloeden. Dat levert betrokkenheid, kostenvoordeel (ii), energie-efficiency en milieuwinst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 
VvE Gouden Leeuw
Warmtewet en de VvE

(i) Het complex bestaat uit 400 woningen, verspreid over tien torens, in eigendom bij ruim 390 verschillende eigenaren. De grond is in erfpacht. Alle woningen hebben een grootte van 110 m2 of 55 m2.

(ii) Dat wil niet zeggen dat de eigen voorzieningen altijd als voordeligst uit de bus zullen komen. Het wil wel zeggen dat er alternatieven en daarmee onderhandelingsmacht is gecreerd, die zich bijvoorbeeld kan vertalen in lagere tarieven.

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts