Nieuwe Nuts

Verslag 'Wake-Up' breakfast

Wakeup

Het regieorgaan energietransitie organiseerde op 9-9-9 een ' wake-up' breakfast. In Apeldoorn was er aandacht voor decentrale energie en Nieuwe Nuts. Lees hier het verslag (pdf , 1,4 Mb)


Energiekamer

Uitstel informatievesessie Warmtewet

De informatieve sessie Warmtewet georganiseerd door de Energiekamer van de NMa is verzet naar 2 oktober. Het uitstel zou te maken hebben met geharrewar over informatie.

De NMa heeft een webpagina waar de voorbereiding van de invoering van de warmtewet kan worden gevolgd.


Energiekamer

Vragen Warmtewet

De Warmtewet gaat uit van de tegenstelling consument - monopolist. Maar wat nu als de consumenten zelf de eigenaar zijn van hun nutsbedrijf. Moeten ze dan ook aan alle overheidsregels voldoen, die geschreven zijn voor de grote commerciele energiebedrijven? (lees verder ...)


Minidocumentaires

Een tiental mninidocumentaires geeft een beeld van Nieuwe Nuts. Nieuwe technieken, nieuwe mogelijkheden en organisatievormen voor een welvarende wereld.. (Lees verder...)


Uitspraak AVR en HVC

De gemeente Westland is aandeelhouder geworden van HVC. HVC is een afvalverwerker in handen van diverse Nederlandse gemeenten. AVR is in handen van internationale venture capitalists. De gemeente Westland heeft het contract met AVR niet verlengd, maar in plaats daarvan gekozen voor aandeelhouderschap in HVC.

De vraag: mag de gemeente dat doen? Of moet ze richtlijnconform aanbesteden? (Lees verder...)


Staatssteun en de gemeente

In het verdrag van de Europese Gemeenschap worden steunmaatregelen van de lidstaten ‘onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt’ verklaard (art. 87 lid 1 EG) (i). Hierop is een aanmeldplicht geconstrueerd onder centrale autoriteit van de Europese Commissie. (Lees verder...)


Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn

Melkveehouder Lenhard Fleßner wil delen van Ihlowerfehn met 'buurtwarmte' verwarmen. Daartoe is een lokaal energiebedrijf opgericht. (Lees verder...)

Energiehout


Woonstichting de Wieren gaat in energie

De WierenDe Wieren heeft een eigen energiebedrijf opgericht, De Wieren Energie BV. Het eerste doel van deze dochteronderneming is het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energiesystemen. De Wieren is van plan de komende jaren veel nieuwe duurzame energieprojecten op te starten. "We doen dat primair voor onze huurders, maar willen ook op de koopmarkt actief worden" aldus de woonstichting. (Lees verder...)


De Samenwerking

Ruim honderd jaar geleden werd in Amsterdam ' De Samenwerking' opgericht. Dit is een coöperatieve woonvereniging, waar Nieuwe Nuts eenvoorbeeld aan kan nemen. (Lees verder...)

De Samenwerking


Het voorbeeldnet van Schönau

Na de ramp in Chernobyl (1986) kwamen bewoners van Schönau in beweging. Ze wilden de lokale elektriciteitsvoorziening weer in eigen hand nemen. In 1997 namen ze het plaatselijke elektriciteitsnet over. Het werd ondergebracht in een inwonersscoöperatie. Inmiddels loopt Schönau voorop in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Ook de plaatselijke kerk doet mee. Goed rentmeesterschap is het credo en het energiebedrijf groeit als kool. (Lees verder...)

Kerk van Schoenau


De derde elektriciteitsrichtlijn

De 3e e-richtlijn (2009/72/EG) is in augustus 2009 gepubliceerd.

Op deze site een eerste verkenning van die richtlijn vanuit de Nieuwe Nutsoptiek. Belangrijke motieven zijn decentrale opwekking en efficiency, zelfvoorziening en Nieuwe Nutszones. (Lees verder...)


Decentraal Duurzaam breekt nieuwe energiewereld open

Er wordt vaak gediscussieerd over de zin van decentrale opwekking en met name decentrale duurzame opwekking. Vaak komen associaties naar boven met kleine windmolentjes of hier en daar een zonnepaneeltje. Men vindt het zeker sympathiek, maar serieus moet je het natuurlijk niet nemen. Think again. (Lees verder...)

Qurrent_LEN

Lokaal EnergieNetwerk (LEN) volgens Qurrent


Warmtewet helpt monopolisten in het zadel

De Warmtewet gaat uit van een bepaald beeld van de werkelijkheid. Namelijk dat warmte altijd wordt geleverd door een commerciële monopolist. En dat kleinverbruikers (consumenten) bescherming behoeven tegen ongebreidelde monopoliemacht.

Bij VvE's en Nieuwe Nutsbedrijven hoeft dat echter helemaal niet het geval te zijn. Daar zijn de verbruikers zelf de baas. Wat is dan de relevantie van centrale marktregulering en toezicht door de NMa? (Lees verder ...)


Structuurvisie en bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

AmstelvogelNieuwe Nutsessay d.d. 7 oktober 2009

De Wro kent de mogelijkheid van een bijdrage in ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is een structuurvisie noodzakelijk. Ruimtelijke ontwikkelingen hoeven geen concrete locaties te betreffen. Het kan gaan om algemene voorzieningen zoals een parkeerfonds, een groenfonds, waterberging en rood voor groenarrangementen.

==> In de structuurvisie kan ruimte worden gereserveerd voor windmolens. De gemeente kan beleid maken en voorzieningen treffen om de energie en baten van de molens direct ten goede te laten komen van de omwonenden.

(Lees verder...)


gasunieMicro-WKK / HRe houdt gasverbruik op peil

Woningen worden steeds energiezuiniger. En dat is niet zo leuk voor de Gasunie. Nieuwbouwwoningen verbruiken inmiddels zo weinig gas dat het soms niet zo rendabel is om nog gasnetten aan te leggen. Maar gelukkig heeft de Gasunie een oplossing: De HRe (voorheen micro-WKK). Met dit apparaat blijft het huishoudelijk gasverbruik op peil. En passant kijkt het energiebedrijf bij je mee in de keuken. (Lees verder...)


Duurzaam energiebedrijf voor de gemeente

De gemeente Apeldoorn wil een nieuw nutsbedrijf opzetten. Ze onderzoekt hoe dit het beste kan. In dit essay een analyse vanuit het Nieuwe Nutsperspectief. Tekst en plaatjes zijn quick & dirty opgesteld. Het gaat om het globale overzicht en het overbrengen van een idee. (Lees verder...)


Uniek voorbeeld voor decentrale duurzaamheid

Park Bronsbergen is een uniek voorbeeld voor decentrale duurzaamheid. Het bewijst dat een snelle verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving mogelijk is. Eigenlijk staat er maar één ding in de weg: de overheid... (Lees verder op de pagina duurzame elektriciteitsvoorziening op Bronsbergen)

Bronsbergen


 

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts