Nieuwe Nuts

Partners in decentrale duurzame nutsvoorzieningen

Lokale duurzame energiebedrijven zijn in de mode. Maar hoe richt je ze op? En hoe voer je het verder uit? InnovatieNetwerk deed de afgelopen jaren onderzoek naar de realisatie van duurzame nutsvoorzieningen. Vanuit de praktijk van grensverleggende innovatieprojecten werden de knelpunten geïnventariseerd en de kansen gespot. Aangeknoopt werd bij de technieken van vandaag én morgen en de trends in (Europese) wet- en regelgeving. Het resultaat is Nieuwe Nuts. Het uitgelezen concept voor een soepele ontwikkeling van lokale duurzame nutsbedrijven.

Competentie

Nieuwe Nuts koppelt praktijkervaringen aan kennis van (Europese) regelgeving en inzicht in technologische ontwikkeling. Het resultaat is een uitgelezen concept voor de realisatie van decentrale duurzaamheid.


Vragen / belangstelling?

Wie nadere informatie zoekt of partner wil worden kan contact opnemen via info@nieuwenuts.nl


Nieuwe Nuts-archief

Op deze website is een keur aan informatie en voorbeelden te vinden voor iedereen die professioneel aan de slag wil met decentrale duurzame nutsvoorzieningen. Zie onder andere:

het Nieuwe Nutsarchief
de pagina Standpunten
de pagina Actueel

Samenwerken aan lokale welvaart

De liberalisering van de nutsbedrijven heeft het doel van die bedrijven verlegd van nut naar winst. De zeggenschap van de overheid in energiezaken is vervangen door aandeelhouderschap op afstand. De winsten verdwijnen in de kas van aandeelhouders en gaan steeds vaker naar het buitenland. Kunnen we dat geld niet beter lokaal in duurzame energie investeren?

Die vraag hebben Nieuwe Nutsbedrijven gesteld en positief beantwoord. Nieuwe Nutsbedrijven hebben geen winst- maar een nutsoogmerk. Eventuele winst wordt geinvesteerd in steeds betere nutsvoorzieningen, of gaat terug naar de eindgebruiker. Nieuwe Nutsbedrijven maken een einde aan de tegenstelling consument - monopolist. Ze organiseren een 'energiedemocratie'.

Nieuwe Nuts betekent een volledig nieuwe manier van organiseren van de nutsvoorzieningen: lokaal en regionaal. Dat staat haaks op de inrichting van vandaag. Hoe richt je de organisatie en de infrastructuur in, zodat de gemeenschap voordeel heeft bij duurzaamheid en minder betaalt voor energie? Wat verandert er als grote groepen Nederlanders zelf hun energie gaan opwekken?

Bekijk de minidocumentaires voor een korte introductie op Nieuwe Nuts.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners in Nieuwe Nuts

TexelEnergie

ThermoBello

Elannet Business Innovation

 
Nieuwe Nuts
  1. Duurzaam
  2. Lokale bronnen
  3. Eigendom eindgebruikers

Nieuwe Nutsbedrijf

Nutsbedrijf met een nutsoogmerk.

Bij Nieuwe Nutsbedrijven staat de nutsfunctie voorop. Het gaat er niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar om op een verantwoorde wijze nutsvoorzieningen te bieden met hoge betrouwbaarheid, stabiele tarieven en ter vermeerdering van de welvaart.

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts