Nieuwe Nuts

Duurzame elektriciteitsvoorziening op Bronsbergen

Laatst geactualiseerd op 28 november 2009

In park Bronsbergen. gemeente Zutphen, wemelt het van de pv-cellen. Ook beschikt het over accu's om de zonne-elektriciteit mee op te slaan. Het park kan zichzelf ontkoppelen van het elektriciteitsnet. Waarom krijgen niet alle woonwijken in Nederland zo'n systeem? Welnu, omdat de overheid dat tegenhoudt. Zij en het internationale bedrijfsleven houden meer van 'verdeel en heers'. En competitie is een zonde. Liever zien zij een 'markt' die bestaat uit drie internationale aanbieders, ook wel oligopolie genoemd, een variant op monopolie.

Bronsbergen

Verdeel en heers...

De verdeel- en heerspolitiek wordt praktisch gevoerd op verschillende fronten. Ten eerste mogen clusters van woningen zich niet als een collectief organiseren, met één gezamenlijke aansluiting op het elektriciteitsnet. Ze moeten allemaal individuele aansluitingen hebben en individueel afrekenen. Dit is niet alleen fnuikend voor de competitie, maar ook een flagrante inbreuk op het recht van vereniging.

... en maak lokale zelfvoorzienng onmogelijk.

Ten tweede moeten netwerk en levering/productie in Nederland altijd worden gescheiden (terwijl dat in de EU helemaal niet nodig is). Op die manier wordt het haast onmogelijk om een lokale geintegreerde en gebalanceerde elektriciteitsvoorziening te organiseren. Technisch en economisch is zo'n voorziening haalbaar. Maar de overheid staat in de weg. Daarmee schaadt ze het algemeen belang, ten gerieve van de internationale energiereuzen.

Recreatieparken

Alleen in recreatieparken is het toegestaan om er een geintegreerd gemeenschappelijk net achter de meter op na te houden (omdat de overheid het hier niet kon verbieden). En zie ... de daken liggen vol zonnepanelen, en de wijk wordt zelfvoorzienend. De macht van de energiebaronnen gebroken.

Moeten we alle woonwijken dan maar structureren als recreatieparken?

Wat moet er gebeuren?

 • Het elementaire recht op vereniging moet worden gerespecteerd. Ook in het energierecht, wat erop neerkomt dat bedrijven en huishoudens zonder onnodige belemmeringen hun gemeenschappelijke elektriciteitsvoorziening moeten kunnen organiseren.
 • En laten we ook maar een recht op zelfvoorziening codificeren, als tegenwicht tegen het Europese collectivisme dat ongevraagd en ongwenst op ons wordt losgelaten.

Wat hebben ze geleerd in Bronsbergen?

 • Power Quality was the toughest problem: Resonances successfully
  damped, but traditional harmonics were overlooked
 • Monitoring of as many parameters as possible is key
 • Our strategy for island detection on microgrid level needs refinement. It works but is rather blunt
 • Droop mode is a perfect way of operating inverters in a plug and play
  manner.
 • Black start capability relies on a short-circuit proof inverter. Ours did an excellent job.

Systeemhuis

En verder

 • There was no space for a test shack or containers: We just purchased one of the properties in the park and converted that into a lab. Excellent choice both for staff and for avoiding inconvenience to other residents
 • Obtaining formal permissions takes at least a year
 • Availability of qualified staff members has to be ensured from a
  high level within the company
 • Only a few of the residents in the park take interest. The rest
  doesn’t want to be bothered
 • A fine team is everything !

Wat is het potentieel?

 • Network companies are only starting to understand the technical
  potential of “smart storage”
 • Performance of the equipment in Bronsbergen has been well
  received by Dutch network operators, a second project now in
  preparation will use a similar set-up
 • First applications are now seen as grid-connected units for load
  levelling and power quality improvement. Business case follows
  from savings on network upgrading and reduced network losses
 • Islanded operation is not considered as a short-term benefit in the
  Netherlands because of high availability of the public network.
  This may be viewed differently in other countries

Waarom een autonoom net?


Uitdagingen

Uitdagingen


Oplossingen

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts