Nieuwe Nuts

Woonstichting de Wieren gaat in energie

Bron: www.dewieren.nlDe Wieren

De Wieren heeft een eigen energiebedrijf opgericht, De Wieren Energie BV. Het eerste doel van deze dochteronderneming is het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energiesystemen. De Wieren is van plan de komende jaren veel nieuwe duurzame energieprojecten op te starten. "We doen dat primair voor onze huurders, maar willen ook op de koopmarkt actief worden" aldus de woonstichting.

"In de eerste plaats leveren we energie aan huurders in de vorm van warmte. Elektriciteit zullen we vooralsnog niet gaan leveren. Met name voor de gebruikers van zorgcentra is ook de levering van koeling interessant. Met de steeds warmere periodes die we de laatste jaren kennen is het comfort van koeling in de zomer onmisbaar aan het worden."

Als voordeel voor de huurder noemt De Wieren:

  • levering van duurzame energie;
  • prijsvoordeel door de laagste prijs te garanderen; en
  • verwarming en koeling gaan hand in hand.

Het voordeel voor de woonstichting zelf is:

  • het vasthouden van expertise op energiegebied;
  • het versterken van de klantrelatie; en
  • het benutten van verdiencapaciteit in een markt met sterke
    prijsstijgingen valt wat te verdienen.

Harinxmaland Energie Bedrijf (HEB)

De Wieren heeft het voornemen om in de nieuwe wijk Harinxmaland een eigen energiebedrijf op te richten: het Harinxmaland Energie Bedrijf (HEB).
Samen met de bewoners wil de Wieren hier in investeren. De opbrengsten van de voorzieningen moeten terugvloeien naar de bewoner.

Noorderhoek 1

Daarnaast gaat Woningstichting de Wieren in de wijk Noorderhoek 1 haar
nieuw te bouwen woningen aansluiten op een duurzaam energiesysteem met
biogasopwekking. Het doel dat de Wieren hiermee wil halen is het op grote schaal reduceren van de uitstoot van CO2 en hieraan gekoppeld een besparing op het energiegebruik.

Nieuwe energie in de Noorderhoek

Energie en een A-label op een woning is hot item. De Wieren ziet ook hierin mogelijkheden. Er ligt een concept samenwerkingovereenkomst voor het toepassen van het Desah-systeem op alle nieuwbouwwoningen in de
Noorderhoek. Dit betekent dat alle woning een vacuümtoilet krijgen en warmtepompen in de woning. Door het plaatsen van vacuümtoiletten wordt per spoelbeurt slechts 1 liter water verbruikt.

Er moet nog een uitspraak worden gedaan door het Wetterskip over hun rol in dit project. De Wieren is op het moment bezig met het vinden van
een geschikte lokatie waar de installatie van het Desah afvalzuiveringssysteem moet komen te staan.

De Rijksoverheid zit aan het stuur

"De Wieren heeft een sterke focus op de lokale situatie in Sneek. Samen met gemeente, huurdersorganisatie en allerlei belanghebbenden bepalen we de koers voor de komende jaren. Jammer genoeg schiet de rijksoverheid gaten in die plannen door mee aan het stuur te zitten of beter gezegd op de rem te trappen. Concreet moeten we de komende jaren 1,4 miljoen euro afdragen
aan Minister Vogelaar om de aanpak van achterstandswijken elders mogelijk te maken. Prima dat die wijken worden aangepakt, maar in Sneek is nog veel te doen. In de Noorderhoek 1 gaan we aan de slag met verbetering van de woningvoorraad. Het kan niet zo zijn dat we daar moeten versoberen om geld naar het rijk te brengen. Verder wordt er een winstbelasting ingevoerd van 25%. Waar we in het verleden onze winsten voor nieuwe projecten
hebben ingezet, moet we nu afdragen aan Den Haag. Ook dat beperkt onze investeringscapaciteit."

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts