Nieuwe Nuts

Het voorbeeldnet van Schönau

Laatst geactualiseerd in september 2009

Na de ramp in Chernobyl (1986) kwamen bewoners van Schönau in beweging. Ze wilden de lokale elektriciteitsvoorziening weer in eigen hand nemen. In 1997 namen ze het plaatselijke elektriciteitsnet over. Het werd ondergebracht in een inwonerscoöperatie. Inmiddels loopt Schönau voorop in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Ook de plaatselijke kerk doet mee. Goed rentmeesterschap is het credo en het energiebedrijf groeit als kool.

Kerk van Schoenau

"Sauberer Strom zu guten Preisen– in ganz Deutschland! Die EWS sind aus einer Bürgerintiative entstanden und konnten in einer spektakulären Aktion das örtliche Stromnetz übernehmen. Gemeinsam mit Umweltverbänden und Bürgerinitiativen setzen wir uns für eine ökologische, dezentrale und bürgereigene Energieversorgung ein. Als einziger bundesweiter Ökostromanbieter betreiben wir Stromnetze und bieten Ihnen viele Angebote und umfassende Informationen zur Optimierung Ihres Energieverbrauches. Unsere Preise sind stabil. " (Lees verder...)

De activiteit van de bewoners van Schönau blijft niet beperkt tot het eigen dorp alleen. Ook buiten de eigen net- en dorpsgrenzen wordt - door heel Duitsland - duurzame stroom geleverd.

Lokale samenwerking

Het elektriciteitsnet van Schönau wordt zo veel mogelijk ingericht op lokale duurzame energieproductie. Vele inwoners leveren een bijdrage, waardoor er een verscheidenheid aan lokale energiebronnen is ontstaan. Het netwerkbedrijf ziet het als haar taak om de initiatieven van de aangesloten inwoners te faciliteren en de elektriciteitsvoorziening zelfvoorzienend en stabiel te maken. Schönau onderscheidt zich inmiddels als netgebied met het grootste aandeel zonnestroom. Naast particuliere initiatieven bestaat dit ook uit gemeenschappelijke voorzieningen. Zo zijn de zonnecellen op het dak van de kerk gemeenschappelijk bezit.

Lokale ondernemingen maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het coöperatieve net van Schönau biedt. En op die manier leveren zij ook weer een bijdrage aan de algemene duurzame energievoorziening.

waterkracht

De plaatselijke borstelfabriek levert waterkracht voor zichzelf en voor Schönau.

Bei uns in Schönau ...... gibt es jede Menge neue saubere Ökokraftwerke. Dank des großen Engagements der Bürger und attraktiver Einspeisevergütungen der EWS sind zahlreiche Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) entstanden. Die EWS sind dadurch zum Energieversorger mit der höchsten installierten Leistung von Photovoltaik in einem geschlossenen Netzgebiet geworden: 31 PV Anlagen mit insgesamt 255 kWp. Darüber hinaus findet man in Schönau eine unvergleichliche Dichte von 16 KWK-Anlagen bei 2560 Einwohnern. Die Anlagen werden zum Teil von der Kraft-Wärme-Schönau, einem Schwesterunternehmen der EWS betrieben.

 

 

 

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts