Nieuwe Nuts

Micro grids

De EU houdt zich o.a. bezig met 'micro grids': lokale elektriciteitsnetwerken waarin vraag en aanbod plaatselijk worden verevend. De term is niet zo gelukkig gekozen. Met micro denken wij eerder aan in de woning. Bij micro grids kan het echter gaan om hele woonwijken, bedrijventerreinen, steden en eilanden. De term meso-grid was beter geweest.

micro grid

Een omschrijving die in EU-documentatie werd gevonden luidt: "Interconnection of small, modular generation to low voltage distribution systems forms a new type of power system, the Microgrid. Microgrids can be connected to the main power network or be operated islanded, in a coordinated, controlled way."

 

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts