Nieuwe Nuts

Dossier Warmtewet

EZ en de NMa zijn bezig beleid te maken ter invulling / uitvoering van de Warmtewet. Nieuwe Nuts houdt de ontwikkelingen in de gaten en analyseert ze vanuit het Nieuwe Nutsperspectief.


energiekamer

Consultatie Warmtewet beleidsregel Redelijke prijs

De Warmtewet (hierna Ww) gaat uit van een zekere voorstelling van de werkelijkheid, te weten:

  • warmte wordt geleverd door een commerciële monopolist aan zeggenschaploze individuele verbruikers;
  • warmtetarieven zijn vraagprijsgeoriënteerd.

Na onderzoek van de NMa moet worden vastgesteld dat dit beeld van de werkelijkheid over het algemeen niet klopt. In veruit de meeste collectieve warmtesystemen hebben de verbruikers zeggenschap en zijn de tarieven kostprijsgeoriënteerd. (Lees verder...)


Warmtewet, WKO en bronnet

Bij WKO-projecten kan sprake zijn van een bronnet. Via dit net kunnen (individuele) warmtepompen warmte aan de omgeving onttrekken of afgeven. Dit hebben zij nodig om te kunnen functioneren c.q. te kunnen koelen en verwarmen. De warmteopname of -afgifte door het bronnet wordt niet (altijd) gemeten. Hoe verhoudt zich dit tot de Warmtewet, die naar verwachting in 2010 van kracht wordt? (Lees verder...)

Energiekamer

Douceur voor het energiebedrijf

Introductie van de Warmtewet en start van het markttoezicht door de NMa begint met een stevige douceur voor de energiebedrijven en een lastenverzwaring van de warmteafnemers. Hoe zit dat in elkaar? (Lees verder: Bekostiging van een warmtenet en de redelijke prijs)


Warmtewet en de bijdrage aansluitkosten (BAK)

In de Warmtewet wordt iets geregeld over de bijdrage aansluitkosten (BAK). Heel erg duidelijk is de wetgever niet. Het lijkt erop dat er op hoop van zege iets wordt geroepen, waarvan we maar moeten afwachten hoe dat zal uitpakken. (Lees verder...)

Warmtewet en de VvE

De Warmtewet zorgt voor veel verwarrring en ongewenste neveneffecten. Ook voor Verenigingen van Eigenaren. (Lees verder...)


Energiekamer

Oxera advies over WACC

De NMa heeft rond invoering van de Warmtewet advies gevraagd aan Oxera. (...) De kosten voor contanten en kredieten bedragen volgens Oxera dus tussen de 5,1 en 7,6%. (Lees verder...)


Energiekamer

Uitstel informatievesessie Warmtewet

De informatieve sessie Warmtewet georganiseerd door de Energiekamer van de NMa is verzet naar 2 oktober. Het uitstel zou te maken hebben met geharrewar over informatie.

De NMa heeft een webpagina waar de voorbereiding van de invoering van de warmtewet kan worden gevolgd.


Energiekamer

Vragen Warmtewet

De Warmtewet gaat uit van de tegenstelling consument - monopolist. Maar wat nu als de consumenten zelf de eigenaar zijn van hun nutsbedrijf. Moeten ze dan ook aan alle overheidsregels voldoen, die geschreven zijn voor de grote commerciele energiebedrijven? (lees verder ...)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts