Nieuwe Nuts

De Samenwerking

Ruim honderd jaar geleden werd in Amsterdam ' De Samenwerking' opgericht. Dit is een coöperatieve woonvereniging, waar Nieuwe Nuts eenvoorbeeld aan kan nemen.

De Samenwerking

Na een eeuw biedt De Samenwerking nog steeds hoogwaardige woonruimte in Amsterdam. Ze is schuldenvrij, en rekent opmerkelijk lage huren. Eventuele overwinsten worden geherinvesteerd in meer en betere woningen, of aan de bewoners uitgekeerd. Wie wil weten hoe duurzame ontwikkeling en lokale welvaart moet worden georganiseerd, vindt in 'De Samenwerking' een sublieme praktijkcase.

Kennis delen

De Samenwerking doet ook niet geheimzinnig over haar formule. Veel gegevens maakt ze beschikbaar zodat ieder er van kan leren. Surf voor een eerste indruk naar haar website www.samenwerking.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts