Nieuwe Nuts

Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn

Laatst geactualiseerd in september 2009

Melkveehouder Lenhard Fleßner wil delen van Ihlowerfehn met 'buurtwarmte' verwarmen. Daartoe is een lokaal energiebedrijf opgericht.

Energiehout

Het lokale energiebedrijf moet warmte uit biogas en houtsnippers transporteren en leveren aan huishoudens in het dorp. Voortrekker van het idee is de agrariër Lenhard Fleßner. Deze heeft reeds een biogasinstallatie (500 kW WKK) in bedrijf, waarvan de warmte door onder andere een school en het gemeentehuis wordt afgenomen. De agrariër past zijn teelt aan op de lokale energievoorziening. Zo is inmiddels 50 ha beplant met snel groeiende wilgen.

Een Nieuw Nutsbedrijf

Samen met tientallen dorpsgenoten wil Fleßner nu een energiebedrijf opzetten dat een tweede buurtwarmtenet gaat beheren. Ongeveer 370 huishoudens in een straat van 3 kilometer rond Fleßners boerderij zijn aangeschreven. De response is veelbelovend. 120 klanten hebben zich inmiddels aangemeld.

Met de warmte uit hout en biogas wordt water verhit dat via een goed geïsoleerde ondergrondse leiding naar de aangesloten huishoudens gaat.

In Duitsland geldt een subsidieregeling voor warmte. Per millimeter buisdiameter en meter leidingtracé wordt 1 euro subsidie gegeven. Zodra subsidiebeschikkingen binnen zijn wordt het warmtenet aangelegd.

Naar voorbeeld van Jühnde

Bij ontwikkeling van de plannen in Ihlowerfehn diende het Duitse Jühnde als voorbeeld. Dit dorp voorziet al jaren in haar energiebehoefte middels een eigen energienet. Driekwart van de bestaande woningen is vrijwillig aangesloten. Zomers stookt Jühnde op biogas uit lokale mestvergisting. 's Winters wordt bovendien bijgestookt met snoeihout uit de omgeving.

 

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts