Nieuwe Nuts

Decentraal Duurzaam breekt nieuwe energiewereld open

Door Igor Kluin - Bron: EnergieGids.nl, Oktober 2009, jaargang 2, nummer 10.
Igor Kluin is directeur bij Qurrent Renewable Energy

Er wordt vaak gediscussieerd over de zin van decentrale opwekking en met name decentrale duurzame opwekking. Vaak komen associaties naar boven met kleine windmolentjes of hier en daar een zonnepaneeltje. Men vindt het zeker sympathiek, maar serieus moet je het natuurlijk niet nemen. Think again.

Qurrent_LEN

Lokaal EnergieNetwerk (LEN) volgens Qurrent

Energie lokaal opwekken, dicht bij de verbruiker, heeft fantastische voordelen: er vindt minder transport plaats waardoor het verlies vermindert. Daarnaast wordt het elektriciteitsnet ook minder eenzijdig belast dan bij grootschalige centrale opwekking. Veel verspreide invoedpunten zorgen voor een egalere verdeling over het net. Dat scheelt de maatschappij vele miljoenen in upgrading van het steeds krapper wordend net. Maar misschien wel het belangrijkste voordeel van decentraal is het feit dat de verbruiker weer ‘in contact’ komt met de bron van zijn energie.

Een paar zonnepanelen

Of het nu gaat om een groep ondernemers die gezamenlijk een windmolen exploiteren of om een bedrijventerrein dat een WKK gebruikt om te peak-shaven, in alle gevallen is er sprake van grotere betrokkenheid dan bij de verbuikte? energie. Meer betrokkenheid en inzicht in het systeem leidt tot efficienter gebruik, minder verspilling en dus lagere kosten. Wie wil dat niet?
Prachtig, maar een serieus bedrijf kan toch niet draaien op een paar zonnepanelen? Dat klopt. Maar dat is ook het doel niet. Decentrale energiesystemen zullen nog lang niet in staat zijn om alle benodigde energie lokaal op te wekken. Grotere centrale duurzame energie projecten zijn dan ook zeer belangrijk, samen met de bestaande fossiele centrales. Het gaatniet zozeer om de omvang van het decentrale aandeel in de opwekkingsmix, maar om de rol die dat aandeel kan vervullen. Daarmee kan alles veranderen.

Voorbeeld van een bedrijventerrein

Laat ik een voorbeeld nemen: enige tijd geleden sprak ik met een groep ondernemers op een bedrijventerrein die overwogen om gezamenlijk een WKK te plaatsen. Hun bedrijventerrein was ruim 40 jaar oud en het elektriciteitsnet was niet toereikend meer om de moderne bedrijven van stroom te voorzien. De netbeheerder erkende het probleem, maar gaf aan de komende jaren geen tijd te hebben om de infrastructuur op te waarderen. Netbeheerders hebben in het gehele land met capaciteitsproblemen te maken. Feitelijk speelden de capaciteitsproblemen op het bedrijventerrein maar op enkele momenten op. Zoals zo vaak, gaat het vooral om de pieken. De plaatsing van een collectieve WKK op het bedrijventerrein  wordt nu overwogen als alternatief voor upgrading van het net. Voor de ondernemers betekent dit dat het probleem veel sneller wordt opgelost. En de netbeheerder hoeft voorlopig geen extra investering te plegen in het terrein. Beide partijen blij.

Andere voorbeelden

En zo zijn er vele, vele interessante voorbeelden te noemen: woningcorporaties die op daken van flats grote PV systemen plaatsen, kantoren die een WKO delen, kassen die warmte leveren aan een woonwijk etc. In alle gevallen liggen de verhoudingen anders, is de business case anders en worden andere technieken toegepast. Maar feit is dat een relatief klein aandeel in de totale opwekking een cruciale rol kan spelen in de energievoorzieningen. Sterker, het kan de hele structuur van onze energievoorziening op zijn kop zetten.

Slim management

Die kleine windmolentjes, grote windmolens, zonnepanelen, WKK’s... decentrale opwekking leidt tot een wildgroei aan opwekkingsvermogen op diverse plekken en op wisselende tijdstippen. Slim management van deze energiestromen is dan ook van groot belang. Decentrale Duurzame opwekkers zijn dan ook een belangrijke drijfveer achter de zogenaamde Smart Grids. Slimme netten zijn nodig om de wisselende invoeding op een beheersbare manier in het net te routeren en af te vlakken. Sturing van vraag en aanbod, op basis van vele factoren, wordt dus essentieel.

Nieuwe marktverhoudingen

Maar het belangrijkste gevolg van decentrale opwekking is de verandering in markt- c.q. machtsverhoudingen. Afnemers die zelf meer opwekken nemen dus minder af van het net. Bovendien ontwikkelen ze zelf steeds meer kennis. Energie verandert van een tamelijk onbewust product, met beperkte onderscheidende karakteristieken, naar een zeer bewust product waarbij veel verschillende oplossingen en aanpak voorhanden zijn. In de tuinbouw zijn de gevolgen van deze verandering al zichtbaar: tuinders handelen zelf op de APX, schaffen als collectief windmolens aan etc. Vaak weten deze ‘afnemers’ meer van de markt en mogelijkheden dan hun traditionele energieleverancier. Dat is even wennen...

Tuinders

Bij de tuinders zie je een andere zeer belangrijke ontwikkeling: collectieven. Tuinders zijn van oudsher gewend om samen te werken in een cooperatief model. En ook in de energiewereld heeft dit zijn intrede gedaan. Tuinders handelen niet alleen op de APX, ze doen dat ook nog eens samen. Grotere volumes leiden tot meer onderhandelingskracht en dus meer macht. En minder macht voor de traditionele leveranciers. Ook hier is duidelijk zichtbaar dat een relatief klein aandeel in de opwekking, zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de energiewereld zoals wij die nu kennen.

Marktomvang

Maar hoe serieus is het dan echt? Er zijn uiteenlopende schattingen over de omvang van decentraal duurzaam. Maar in tien jaar tijd wordt verwacht dat deze markt in Nederland een omvang zal hebben boven de één miljard euro en de groei zal daarna verder versnellen. Wat het getal ook moge zijn, duidelijk is dat zowel de omvang als de rol grote impact zullen hebben. Als energieprofessional moet je daar dus op voorbereid zijn.

Lokale Energie Netwerken (LEN's)

Tot slot wel nog even een kanttekening: decentraal duurzaam is nog geen gemeengoed. Dat merk je bijvoorbeeld aan de betreffende wetgeving; die is nog niet goed voorbereid op de veranderingen die gaan komen. Maar ook de tariefstructuren voor de netbeheerders zijn niet goed ingericht op bijvoorbeeld Lokale Energie Netwerken (LEN’s). Hierdoor kijken de netbeheerders wat voorzichtig naar de ontwikkeling van private netten. Begrijpelijk, maar met een eerlijker tariefsysteem voor de netbeheerders is deze zorg niet meer nodig. Kortom, er moet nog wel wat gebeuren.

Vijf aanbevelingen voor decentraal duurzaam

Vorige maand heb ik namens een grote groep voorvechters van Decentraal Duurzaam een brief overhandigd aan zowel minister Cramer als minister-president Balkenende. In deze brief hebben wij vijf belangrijke aanbevelingen benoemd ter stimulatie van Decentraal Duurzaam:

  1. Herdefinieer netbeheer voor LEN’s, met harde criteria. Van “Nee, tenzij” naar “Ja, mits”
  2. Moderniseer Nederlandse Elektriciteitswetgeving. Doel: flexibiliteit en stimulerering LEN’s
  3. Geef afnemers werkelijk vrije keuze en herinterpreteer switchingsvrijheid
  4. Koppel SDE los van de EAN-code en/of sta ‘pooling’ van groepen consumenten toe
  5. Stimuleer dialoog tussen netbeheerders en de markt. We streven hetzelfde doel na.

Nieuwe EU-richtlijnen

Het is goed om te melden dat beide ministers de inhoud zeer snel met de verantwoordelijke minister van Economische Zaken hebben besproken. De groep van voorvechters voor Decentraal Duurzaam is inmiddels betrokken bij de implementatie van nieuwe EU richtlijnen in de wetgeving. Daarmee zal er snel meer duidelijkheid komen in de wetgeving waardoor decentrale energieprojecten nog sneller doorgang zullen vinden en investeerders meer zekerheid krijgen. Decentraal Duurzaam stelt momenteel inderdaad nog niet veel voor. Maar wie het afdoet met ‘een zonnepaneeltje hier en een windmolentje daar’ zal bedrogen uitkomen. Decentraal Duurzaam zet de energiewereld op z’n kop.

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Qurrent Renewable Energy
Derde elektriciteitsrichtlijn
Decentraal duurzaam

Aanbevelingen voor Decentraal Duurzaam

  1. Herdefinieer netbeheer voor LEN’s, met harde criteria. Van “Nee, tenzij” naar “Ja, mits”
  2. Moderniseer Nederlandse Elektriciteitswetgeving. Doel: flexibiliteit en stimulerering LEN’s
  3. Geef afnemers werkelijk vrije keuze en herinterpreteer switchingsvrijheid
  4. Koppel SDE los van de EAN-code en/of sta ‘pooling’ van groepen consumenten toe
  5. Stimuleer dialoog tussen netbeheerders en de markt. We streven hetzelfde doel na.
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts