Nieuwe Nuts

Bioenergiedorp Jühnde

Laatst geactualiseerd in 2007

Bio-energiedorp Juhnde

‘Bio-energiedorp’ Jühnde in Duitsland (artistieke fotocompilatie).

Midden in Duitsland ligt het dorpje Jühnde, het eerste ‘bioenergiedorp’ van Duitsland. Elektriciteit en warmte komen geheel uit lokale biomassa. Veeteelt, bosbouw en ecologische landbouw zijn de ingrediënten voor een lokale duurzame nutsvoorziening. Fossiele brandstoffen komen er hier niet meer aan te pas. Sterker nog: een overschot aan elektriciteit wordt aan het net teruggeleverd. Bewoners van Jühnde vinden werkgelegenheid in het agrarische energiebedrijf en hun energierekening is lager dan gebruikelijk.

Aansluiting op het warmtenet van Jühnde gebeurt op vrijwillige basis. Nieuwe ‘warmteklanten’  betalen een eenmalig contributie aan de vereniging (minimaal 1.500 euro). Ze worden daardoor lid en hebben stemrecht. Over eventuele tariefsverhogingen beslist de algemene ledenvergadering. De leden betalen zelf de aansluit- en ombouwkosten (ca 3.000 euro).

Bij oprichting had de vereniging veertig leden, en bij oplevering in najaar 2005 reeds tweeënzeventig. Medio 2006 had ¾ van de (ca tweehonderd) huishoudens in Jühnde zich aangesloten. Het dorp ontvangt inmiddels bezoekers uit alle windstreken van de wereld. De plaatselijke bakker doet goede zaken met zijn ‘bioenergiedorfbrötchen’. Wat Jühnde kan, kunnen honderden dorpen in Duitsland, zo menen de inwoners. Het vergt alleen wat durf en doorzettingsvermogen.

Jühnde is een voorbeeld van wat Nieuwe Nuts beoogt: volledig duurzame nutsvoorziening gebaseerd op de plaatselijk beschikbare kwaliteiten. Dit met participatie van de eindgebruikers en versterking van de lokale economie. De voordelen van deze duurzame nutsvoorziening zijn zo evident dat de participatiegraad van de bevolking zeer groot is.

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf Güssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carré

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
Industriële revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiëntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts