Nieuwe Nuts

Het Alternativenergiedorf Güssing

Laatst gewijzigd in 2007

Gussing

Het zelfvoorzienende Güssing (foto compilatie). Bron: www.güssing.at. Het idee dat duurzame bronnen te weinig potentie hebben om (een groot deel van) de energiebehoefte te dekken wordt door aansprekende voorbeelden zoals Güssing weerlegt.

Duurzame stroomopwekking in Nederland en Europa

Nederland kent maar een klein aandeel ‘duurzaam’ in de elektriciteitsproductie (minder dan 5%). Vergelijk dat met Europese koplopers als Oostenrijk (meer dan 62% duurzaam) en Letland (meer dan 47% duurzaam). In Letland neemt hout een groot aandeel in de energievoorziening. En door efficiencyverbetering gaat dat aandeel snel omhoog. Oostenrijk heeft natuurlijk het voordeel van de hoogteverschillen en de waterkracht. Maar
dat is niet de enige pijler waarop de Oostenrijkse duurzaamheid steunt.

Tot de verbeelding spreekt het stadje Güssing. Hier werd in de jaren negentig besloten de lokale economie een impuls te geven door inzet van biomassa voor energiedoeleinden. Inmiddels zijn koolzaad en hout de hoofdingrediënten van de lokale energievoorziening. Güssing noemt zich de ‘energie autarkische stad’, en dat staat niet in de gids voor toerisme, maar in de sectie economie.

Duurzame stroomopwekking in de EU

Oostenrijk

62,1%

Letland

47,1%

Zweden

38,0%

Denemarken

26,3%

Portugal

23,8%

Spanje

19,6%

Italië

15,4%

Frankrijk

12,6%

Duitsland

9,5%

Nederland

4,6%

VK

4,1%

Litouwen

3,8%

Luxemburg

2,8%

België

1,6%

Estland

0,7%

Aandeel duurzame bronnen in de Europese stroomopwekking. Bron: Eur.Cie / FD. Landen die hun natuurlijke duurzame hulpbronnen gebruiken hebben de Europese doelstelling voor 2020 (20%) in 2006 al ruimschoots gerealiseerd!

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts