Nieuwe Nuts

Nieuwe Sanitatie in Friesland

Laatst geactualiseerd in mei 2009

Nieuwe Sanitatie

Collectieve voorziening in Sneek: kelder en garage met installaties voor decentrale waterzuivering en winning van energie en meststoffen (artistieke fotocompilatie). Bron: www.landustrie.nl

In Lemmerweg-Oost (Sneek) gaat de toiletspoeling van woningen niet op het algemeen riool, maar wordt verzameld voor vergisting. De waterzuivering verbetert en het zuiveringsproces levert duurzame energie. Dit demonstratieproject is een eerste stap op weg naar kringloopsluiting: reststromen worden benut voor lokale productieprocessen. Afval wordt van probleem tot grondstof en zuivering een integraal onderdeel van de productieketen.  

Het project gaat uit van een ingrijpend andere visie op waterzuivering. Als alternatief voor de grootschalige riool- en zuiveringssystemen komen behandelingsystemen op wijkniveau. De waterkwaliteit verbetert en in plaats van verbruik van fossiele brandstoffen, levert het duurzame energie.

Minidocumentaire

Zie de minidocumentaire 'Het nieuwe poepen en plassen'.

Ook te downloaden in wma-formaat

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

Externe links

Landustrie
Stowa

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts