Nieuwe Nuts

Bewonersparticipatie

Laatst geactualiseerd in 2007

Bewuste en betrokken mensen zijn de sleutel tot duurzaamheid. Centralisatie van nutsvoorzieningen heeft hierop een averechts effect. Het werkt vervreemdend; mensen weten niet meer hoe de voorzieningen tot stand komen of welke invloed hun eigen handelen erop heeft. Ze worden daardoor minder bewust en hun betrokkenheid daalt. Nieuwe Nuts doorbreekt dit. De nabije groene ruimte wordt zichtbaar onderdeel van de waterzuivering. Toiletspoeling en keukenafval wordt specifiek afgevoerd voor energieproductie. Nieuwe Nutsprocessen zijn tastbaar en bewoners hebben er merkbaar voordeel van.

Nieuwe Nuts blokkenspel

Figuur: Nieuwe Nutsvoorzieningen brengen nieuwe mogelijkheden in huis. Comfort en eenvoud staan daarbij voorop. Het moet de mensen iets bieden en goed herkenbaar en simpel zijn. Bovenstaande illustratie is geschikt voor personen vanaf 1 jaar.

Nutsvoorzieningen moeten robuust en simpel zijn. Verder is belangrijk dat ze goed herkenbaar zijn en mensen iets extra’s bieden. Gemak in het gebruik en extra comfort zijn voorwaarden voor een brede acceptatie. Verbeteringen zoals bronscheiding kunnen aantrekkelijk worden gemaakt. Een voorbeeld is de insinkerator. Dit is een apparaatje in de keuken waarmee organisch keukenafval direct wordt vermalen en afgevoerd. Bij Nieuwe Nuts gaat dit in het bioriool dat naar een vergister voert. Geen GFT-bak in de keuken en stinkende container in de tuin. Ook met GTF-inzamelroosters hoeft geen rekening meer te worden gehouden.

Het afval is niet alleen direct weg. Het wordt ook nuttig gebruikt. Het wordt omgezet in compost, elektriciteit en warmte voor teruglevering aan de woning. Afval krijgt waarde waarmee de technische voorzieningen kunnen worden gedekt. Meer gemak hoeft niet duurder te zijn. Soms kan het zelfs kostenbesparend werken.

Onderdeel van de kringloop
Afval is in de huidige wereld vooral een probleem. Om je van afval te ontdoen moet je meestal betalen. In de Nieuwe Nutseconomie vertegenwoordigt afval echter een waarde. Deze wordt gecreëerd door gepaste inzamelstructuren en organisatie. Huishoudens worden onderdeel van een productieve kringloop. Ze transformeren van verbruiker naar schakel in een keten.

Innovaties binnen de Nieuwe Nutszone betekenen voor bewoners vooral meer mogelijkheden en comfort. In plaats van woningen gas of warmte te leveren worden ze geklimatiseerd. Koeling in de zomer betekent warmteoogst voor in de winter. Een gezond en prettig binnenklimaat gaat gepaard met meer gemak en minder fossiel brandstofgebruik.

Nieuwe Nuts-comfort in en rond de woning (voorbeelden)

  • Insinkerator
  • Hot-fill apparaten
  • Vloerverwarming en koeling
  • Gelijkstroom in de woningen
  • Peak shaving door informatie (prijs) en domotica
  • Levering van ‘klimatisering’ (in plaats van gas of warmte)
  • Nieuwe Nutsnatuur: aantrekkelijke groene woonomgeving
  • Marktplaats voor onderlinge dienstverlening

Het nuttig gebruik van reststromen wordt merkbaar in de vaste woonlasten. Dat helpt bewoners bewust en betrokken te raken. Hoe coöperatiever het gedrag, hoe lager de kosten kunnen uitvallen. Schadelijk gedrag kan daarentegen extra worden belast. Onderlinge dienstverlening behoort ook tot de mogelijkheden. Waar de een te druk is om bepaalde reststromen gescheiden af te leveren, kan de ander hieraan extra verdiensten hebben. Een marktplaats voor vraag en aanbod binnen de Nieuwe Nutszone kan de onderlinge dienstverlening stimuleren en hergebruik van nuttige reststromen eenvoudig maken. Het kan zelfs een spin-off geven richting overige onderlinge dienstverlening, voor bijvoorbeeld ouderenzorg, kinderoppas, huishoudelijke hulp en tuinonderhoud. Zo bevordert Nieuwe Nuts zelfs de gemeenschapszin.

Technische voorzieningen kunnen bewoners helpen te besparen op de kosten en het energieverbruik. Zo behoren lokaal gebruik van gelijkstroom en actuele tariefsinformatie bij het stopcontact tot de mogelijkheden.

Bewonersparticipatie heeft bij Nieuwe Nuts een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het om bewust, betrokken en soms zelfs actief gedrag dat een duurzaam gebruik van hulpbronnen mogelijk maakt. Anderzijds gaat het om zakelijke participatie en zeggenschap in het eigen nutsbedrijf. Direct belanghebbenden zijn bij Nieuwe Nuts tevens mede-eigenaar. Zo komt het financiële voordeel van coöperatief gedrag ten goede aan betrokkenen. Dit in de vorm van winstdeling en lagere lasten. Aldus legt eigenbelang mede een basis voor coöperatief gedrag.

De technieken die Nieuwe Nuts naar de woning brengt, worden gecompleteerd door bewuste en betrokken gebruikers. Zij zijn geen consument maar onderdeel van een kringloop. Als belanghebbende bij de nutsvoorziening komt hen ook een plaats in de organisatie toe; geïnformeerde bewoners als vast onderdeel van het Nieuwe Nutsbedrijf.

benutting huishoudelijke reststromen

Figuur: In de Nieuwe Nutsvoorziening blijven bruikbare huishoudelijke reststromen gescheiden (bronscheiding). Organisch keukenafval en zwart water gaan naar de vergister. Deze produceert biogas voor duurzame energie. Voedingsstoffen worden uit de reststromen teruggewonnen. Deze kunnen worden toegepast in de tuinbouw en vertegenwoordigen daar een waarde. Tuinafval wordt gecomposteerd. Het water wordt decentraal gezuiverd. Het zuiveringsrendement is hoger en nuttige stoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts