Nieuwe Nuts

Het Carré te Delfgauw

Laatst geactualiseerd in 2007

Het Carré te Delfgauw is een complex van 49 bereikbare huurwoningen. Dit complex is ontwikkeld door Vestia Ceres en overgedragen aan Stichting Rondom Wonen (de lokale ‘corporatie’ van Pijnacker Nootdorp). Het Carré is uitgevoerd met bodemwarmtewisselaars, warmtepomp, zonnepanelen en zonneboiler. De woningen hebben geen gasaansluiting (‘all-electric’). Voor bewoners die bewust omgaan met hun energieverbruik kan het voordeel groot zijn. Energierekeningen bedragen tussen de 50 en 80 euro per maand (installaties én overig gebruik, prijspijl 2005).

Het Carré

Vestia Groep

De Vestia Groep heeft zich onderscheiden met de realisatie van enkele decentrale warmteprojecten, gebaseerd op lokale duurzame warmtebronnen. Voor ‘Duindorp’ wordt zeewater gebruikt. In ‘Pisuissestraat’ gaat het om een combinatie van grondwater en zonnewarmte. CV-ketels worden vervangen door warmtepompen die laagwaardige warmte (van zee- en grondwater) opwaarderen voor ruimte- en tapwaterverwarming. In deze projecten wordt een aanmerkelijke besparing bereikt op fossiele brandstoffen. Dit gaat gepaard met een hoger comfort in de vorm van vloerverwarming, ruimtewinst en koeling in de zomer.

Plaats, naam

Initiatiefnemer

Typering

Delfgauw, Het Carré

Vestia Groep

Decentrale warmtevoorziening (individueel) op basis van zon en grondwater.

Den Haag, Duindorp

Vestia Groep

Decentrale warmtevoorziening (collectief) door  zeewatercentrale.
 

Den Haag, Pisuissestraat

Vestia Groep

Decentrale warmtevoorziening (collectief) op basis van zon, grondwater en vereveningsnet.

Drie Nederlandse voorbeeldprojecten voor verduurzaming van de nutsvoorziening.

Beheersing van woonkosten

In ‘Het Carré’ te Delfgauw komen de kostenvoordelen geheel ten goede aan de bewoners. Hierdoor kunnen de bewoners in hoge mate hun energielasten zelf beheersen. Sommige huishoudens weten de totale energielast te beperken tot vijftig euro per maand. Bewust gedrag wordt merkbaar financieel beloond. De woningen zijn verhuurd aan een geselecteerde doelgroep van milieubewuste bewoners.

Bij haar pionierswerk kwam Vestia natuurlijk de nodige problemen tegen. Enkele lagen op technisch gebied, zoals een onverwachte werking van zeewater in het leidingennet. De grootste hoofdbrekers waren echter de organisatorische aspecten zoals: wie is eigenaar van het leidingennet, wie is verantwoordelijk voor leveringszekerheid en wie verzorgt de voorlichting aan de bewoners?

Nieuwe vragen leiden ook tot nieuwe business en tal van dienstverleners en leveranciers blijken ‘in de markt’ om hierop in te spelen. De benodigde dienstverlening bleek dan ook wel te realiseren. De centrale vraag wordt dan: tegen welke prijs? Want wat Vestia met haar innovatieve projecten vooral wil laten zien is “dat het heel goed mogelijk is om wooncomfort, energiebesparing en lage woonlasten te combineren”.

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf Güssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carré

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
Industriële revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiëntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts