Nieuwe Nuts

Warmtewet en WACC

Laatst geactualiseerd op 4 oktober 2009

De NMa heeft rond invoering van de Warmtewet advies gevraagd aan Oxera. Een Londen/Brusselse firma die geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van haar adviezen.

WACC Oxera

Kapitaal over vermogen?

Het gevraagde advies betrof de kapitaalkosten voor levering en distributie van warmte. Kapitaal moet o.i. worden opgevat als alle welvaart die wordt ingezet ter vermeerdering van welvaart. In dit geval de Warmte-infrastructuur zelve. Oxera en NMa hebben echter een andere opvatting van kapitaal. Wat zij onder kapitaal verstaan is eigenlijk vermogen: de contanten en kredieten die ter bekostiging van de warmteinfrastructuur bijeen worden gebracht.

Deze contanten en kredieten kosten volgens de NMa geld. Op deze kosten wordt gedoeld, wanneer men het heeft over 'the cost of capital'.

WACC

Loon voor privilege

De kosten voor contanten en kredieten bedragen volgens Oxera dus tussen de 5,1 en 7,6%. Dit is wat partijen krijgen die verder geen waarde toevoegen maar toevallig beschikken over geld of een privilege om krediet te verstrekken, en dit ter beschikking stellen om de warmteleverings- en -distributieinfrastructuur te realiseren (i).

Bij bestaande warmtenetten waren het de kopers van de woningen die een groot deel van het vermogen voor de warmteinfrastructuur hebben opgebracht, dit middels de BAK (Bijdrage in de AansluitKosten) die destijds vele duizenden euro's per woning bedroeg. Daarvoor kregen ze echter geen aandeel in het warmtenet. In plaats daarvan krijgen ze te maken met een commercieel privaat monopolie, dat zij zelf hebben gefinancierd.

Twee keer betalen voor hetzelfde net

Warmteleveranciers die aldus hun netten financierden met de middelen van de woningeigenaren mogen nu, in de visie van Oxera (en NMa), de kosten hiervan in rekening brengen aan ... diezelfde woningeigenaren. Deze hebben dus vermogen opgebracht om er later nog eens rente over te betalen. Deze rente wordt hen in rekening gebracht via de 'redelijke prijs' ingevolge de Warmtewet.

So much voor 'redelijkheid' in de zin van markttoezicht en consumentenbescherming.

Meer hierover op de pagina 'Bekostiging van een warmtenet en de redelijke prijs'.

 

 

 

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Dossier Warmtewet
Tekst Warmtewet (pdf)
Warmtewet en de VvE
Consultatie Redelijke Prijs
Publiek, privaat en gemeenschappelijk
Bijdrage in de aansluitkosten (BAK)
Economische delicten
WKO en bronnet
Responsetijden
BAK en WACC
Maximumprijs

Achtergronden van Nieuwe Nuts
Transparantie in het Nieuwe Nutsbedrijf
Achtergronden hoge BAK / lage BAK
Risico's bij uitval of faillissement

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

(i) Beter ware het wanneer de eindgebruikers zelf hun warmtenet aanlegden (vergelijk Schwanenkirchen) . Dan hoefden ze dus geen 'cost of capital' te betalen. Ze hadden dan hun eigen warmtenet. Nog beter ware het wanneer de overheid de banken geen privilege had gegeven op geldcreatie middels fractioneel gedekte kredietverschaffing, maar zelf renteloos geld in omloop had gebracht. En dat zij het geld vervolgens in omloop spendeert, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van een warmtenet. In dat geval is er geen 'cost of capital'. Maar maatschappelijk kapitaal, in de vorm van een warmtenet, met een 'cost of capital' van nihil.

Website NMa / Consultatie redelijke prijs en het Oxera-rapport

 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts