Nieuwe Nuts

Stadsverwarming of warmtenet (archief)

Laatst geactualiseerd in 2007

Onder stadsverwarming wordt doorgaans een warmtenet verstaan op hoge temperatuur (HT > 70ºC). Dit past goed bij de centrale mijnbouwgeoriënteerde systemen. Er zijn echter ook andere type warmtenetten, die meer bij decentrale systemen passen. We noemen er drie:

  • LT: warmtenet op 35ºC – 45 ºC. Dit past goed bij energie-producerende kassen in combinatie met een warmtepomp.
  • ZLT: warmtenet op ca 25ºC. Dit past goed bij 2e generatie energieproducerende kassen zonder warmtepomp. Hierbij worden de energietechnieken in het warmtesysteem en de woning maximaal geoptimaliseerd. Uit milieutechnisch en economisch oogpunt is dit de techniek van de toekomst. Bij dit type warmtenet is het aandeel ‘fossiel’ minimaal.  
  • Bronnet: warmtenet op gemiddeld ca 12ºC (grondwatertemperatuur). Dit past bij warmteconcepten met individuele warmtepomp in de woning. Bij grote koelbehoefte, of in combinatie met gesloten kassen kan de temperatuur in de ‘warme bron’ worden opgevoerd, richting ZLT. 

Stadsverwarming is min of meer de standaard voor de huidige commerciële warmtelevering. Voordelen van stadsverwarming zijn dat er weinig aanpassingen in de woning nodig zijn en dat hoge tarieven kunnen worden gerekend voor de geleverde energie. Nadelen zijn dat de energiebronnen afhankelijk zijn van mijnbouw en daarmee minder duurzaam (fossiel) en/of monopoliseerbaar (fossiel en aardwarmte). In de praktijk leiden ze er bovendien toe dat woningen minder energiezuinig worden gemaakt, en dat bewoners met energiezuinig gedrag de energierekening nauwelijks kunnen beïnvloeden.

Voordelen van de lage temperatuursystemen zijn dat het makkelijker is om op duurzame en minder monopoliseerbare energiebronnen over te schakelen. Bovendien neemt het wooncomfort toe (koeling en vloerverwarming) en moeten de woningen blijven voldoen aan een hoge standaard voor energiezuinigheid.  

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts