Nieuwe Nuts

Brief EZ inzake Zelflevering van elektriciteit

Nieuwe Nuts-essay van 19 november 2009

De Windvogel is samen met Eneco gestart met een zelflevermodel voor elektriciteit. Dit komt erop neer dat leden van de cooperatie, mede-eigenaar zijn van een windmolen, en de daarmee opgewekte elektriciteit mogen verrekenen met de elektriciteitrekening. Toepassing van dit model geeft een enorme impuls aan de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Het geeft Nederlandse burgers bovendien de mogelijkheid om enige zeggenschap te krijgen over de elektriciteitsproductie. Economische zaken wil dat echter niet. Eén van de argumenten is derving van belastinginkomsten.

Lees hier de brief van EZ (pdf).

Een analyse en het standpunt van Nieuwe Nuts volgt...

 

 

 
Standpunten
Wat is Nieuwe Nuts?
Duurzame trendbreuk
Introductie Nieuwe Nuts
Zelflevering elektriciteit
Introductie Warmtewet
Consultatie Warmtebesluit
NMa consultatie redelijke prijs
Heroverweging Elektriciteitswet
Aanbevelingen Nieuwe Nuts 2008
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts