Nieuwe Nuts

Wat is Nieuwe Nuts?

Laatst geactualiseerd in 2007

Nederland maakt sporadisch gebruik van duurzame hulpbronnen voor de nutsvoorziening. ‘Gas en licht’ uit de centrale netten zijn dominant. Gebruik van de lokale hulpbronnen vormt nog een uitzondering. Nieuwe Nuts keert dat om. Lokale duurzame bronnen zijn hier het uitgangspunt. En de centrale netten hebben dan een aanvullende rol. Grootste uitdaging voor de realisatie van Nieuwe Nuts ligt op het organisatorisch vlak. Immers, als lokale hulpbronnen het uitgangspunt zijn in de ruimtelijke planning (‘duurzaamheid als sturend principe’) vergt dat een goede afstemming met alle betrokken lokale partijen bij de nutsvoorziening. Dat leidt tot nieuwe verhoudingen en organisatiestructuren. 

Nieuwe Nuts…

…is volledig duurzame nutsvoorziening gebaseerd op de plaatselijk beschikbare kwaliteiten. Dit met participatie van direct belanghebbenden en versterking van de lokale economie.

De voordelen van Nieuwe Nuts reiken verder dan ‘duurzaamheid’ en de ‘klimaatverandering’. Ze maken de nutsvoorziening minder gevoelig voor internationale conflicten en minder afhankelijk van (inter-)nationale machtsstructuren. Duurzame hulpbronnen zijn bovendien goedkoop. Zon en wind zijn vrij beschikbaar en lokale hulpbronnen hoeven nauwelijks te worden getransporteerd. Daarbij kunnen speciale infrastructuren worden ontworpen, die het transport schoon en gemakkelijk maken. De technieken die horen bij de Nieuwe Nutssystemen zijn schoner, stiller en bieden meer comfort.

Veel van die technieken staan nog wel in de kinderschoenen. De schaal waarop ze worden toegepast is nog beperkt. Dat maakt ze relatief duur. Naarmate het aantal toepassingen stijgt, zullen de kostprijzen dalen. Tussentijds is er juist te verdienen door de technieken verder te ontwikkelen, en productieprocessen te verbeteren. Innovatie dus, die tot extra bedrijvigheid leidt.

Nieuwe Nuts is lokale business

Nieuwe Nuts doorbreekt de patronen van consolidatie, uitputting en vervuiling in de nutsvoorziening. Aangeknoopt wordt bij duurzame hulpbronnen en kringlopen. Duurzame hulpbronnen zijn breed gedistribueerd en in overmaat aanwezig. Ze bieden unieke kansen aan  gemeenten en gemeenschappen die ernst willen maken met duurzame ontwikkeling.

 

Huidige situatie: industrieel en fossiel

Nieuwe Nuts: decentraal en duurzaam

 1. Oriëntatie op steenkool en aardgas
 2. Vervuilend
 3. Uitputtend
 4. Consolidatie van bestaande technieken
 5. Consolidatie in grote nutsbedrijven
 6. Monopolievorming
 7. Mijnbouwconcessies
 1. Oriëntatie op lokale duurzame hulpbronnen
 2. Oplossing van afvalprobleem
 3. Duurzaam
 4. Innovatief
 5. Bewonersparticipatie in nutsinfrastructuur
 6. Marktwerking
 7. Vrije toetreding

De huidige situatie en Nieuwe Nuts tegenover elkaar gesteld.

 

 

 
Standpunten
Wat is Nieuwe Nuts?
Duurzame trendbreuk
Introductie Nieuwe Nuts
Zelflevering elektriciteit
Introductie Warmtewet
Consultatie Warmtebesluit
NMa consultatie redelijke prijs
Heroverweging Elektriciteitswet
Aanbevelingen Nieuwe Nuts 2008
 

Drie kenmerken van Nieuwe Nuts

 1. Duurzaam
 2. Lokale bronnen
 3. Eigendom eindgebruikers

Uitnodiging én uitdaging

Nieuwe Nuts is een uitnodiging om duurzaamheidsgebreken niet op te lossen met lapmiddelen aan ‘het einde van de pijp’, maar met een transformatie van de hele keten. Deze uitnodiging leidt tot bewustwording en bronscheiding (de bron), tot ander transport (de infrastructuur) en verbeterde verwerking (de inrichting). Nieuwe Nuts is een motor voor innovatie gericht op benutting van duurzame hulpbronnen. Maar het is vooral ook een uitdaging van gevestigde belangen en ingesleten organisatiepatronen. 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts