Nieuwe Nuts

Welkom bij Nieuwe Nuts!

Het samenwerkingsorgaan voor Nieuwe Nutsbedrijven. 


De nutsfunctie staat voorop

Bij Nieuwe Nutsbedrijven staat de nutsfunctie voorop. Het gaat er niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar om op een verantwoorde wijze nutsvoorzieningen te bieden met hoge betrouwbaarheid, stabiele tarieven en ter vermeerdering van de welvaart.

Zie voor een korte introductie de minidocumentaire 'Nieuwe Nuts in een notendop - power to the people!'


Het Nieuwe Nutsconcept

Nieuwe Nuts is ontstaan vanuit het InnovatieNetwerk. Het kwam tot ontwikkeling als vervolg op een eerder concept, de Zonneterp. In de Zonneterp worden alle nutsvoorzieningen  op duurzame wijze ingevuld met behulp van een tuinbouwkas. De nutsvoorzieningen worden daarbij onderdeel van de woonwijk, die niet alleen duurzaam maar ook zelfvoorzienend wordt.

InnovatieNetwerk

Diverse initiatieven zagen het levenslicht, die waren geïnspireerd op de Zonneterp. Zo wilden tuinders woonwijken gaan verwarmen. En gemeenten begonnen zich af te vragen of ze voor de lokale energievoorziening gebruik konden maken van lokale duurzame bronnen. De nieuwe initiatieven riepen echter ook nieuwe vragen op. Technisch blijkt er veel mogelijk. Maar organisatorisch blijkt het niet altijd even makkelijk gemaakt. Europese en Nationale regels zijn geschreven op het lijf van multinationale bedrijven. Maar wat als de lokale gemeenschap besluit haar zaken liever zelf aan te pakken? Daarop blijkt de energiewereld niet meer ingericht. Toch zijn het juist de lokale initiatieven die het verschil kunnen maken, tussen een geëxploiteerde of welvarende wereld.

Website InnovatieNetwerk


Balans tussen stad en land

Een duurzame wereld vraagt een balans tussen stad en land. Natuurlijke processen bieden onuitputtelijke bronnen van welvaart. En het is ons recht en onze taak daar op een verantwoorde manier gebruik van te maken. Door de kunstmatige scheiding tussen stad en land wordt nu echter schaarste gecreerd en roofbouw gepleegd op de natuurlijke omgeving. Nieuwe Nuts wil dat patroon doorbreken.

Stad en land


Energievoorziening en de gemeente

In 1960 waren steenkool en stookolie de primaire fossiele energiebronnen in Nederland. Met de aanleg van het aardgasnet veranderde dat. In 1974 is Nederland nagenoeg geheel op aardgas overgeschakeld.

energietransitie

Vandaag is aardgas de standaard. Vijftig jaar geleden waren kolen dat. En met het perspectief van de nationale aardgasbel (nog ca 15 jaar te gaan) zal het ‘morgen’ wellicht weer anders zijn. Technisch gesproken is het niet moeilijk van de fossiele gasstandaard af te stappen. De belemmeringen zijn vooral organisatorisch van aard. Het vraagt nieuwe structuren, organisatievormen en standaardisatie.  (Lees verder op de pagina 'Energievoorziening en de gemeente')


Duurzaam energiebedrijf voor de gemeente

De gemeente Apeldoorn wil een nieuw nutsbedrijf opzetten. Ze onderzoekt hoe dit het beste kan. Op dit moment wordt aangeknoopt bij een centrale holding, waarin diverse partijen op de een of andere manier participeren. Deze holding moet projecten financieren. De gedachte is daarbij dat winst uit rendabele projecten gebruikt moet worden voor onrendabele projecten.

dea

In de deA-constructie worden dingen onder één dak gebracht die je m.i. beter kunt scheiden. Ik zou in ieder geval kiezen tussen een heldere afbankening van markt en overheid. Bovendien lijkt mij in de meeste gevallen een hierarchische structuur ongewenst / onnodig. Mijn basisopzet zou er dan ook meer zo uitzien...(Lees verder op de pagina 'Duurzaam energiebedrijf voor de gemeente')


Nieuwe Nuts in vogelvlucht

Nieuwe Nuts is een innovatieconcept van InnovatieNetwerk, geboren uit de praktijk rondom de totstandkoming en structurering van duurzame nutsvoorzieningen in Nederland. Het is het resultaat van opgedane praktijkervaringen met implementatie van het concept Zonneterp, waarin 200 woningen tezamen met 2 ha glastuinbouwkas een duurzaam gesloten systeem vormen voor energie, meststoffen (m.n. stikstof, fosfaat en kooldioxide) en water.

Blokkenspel

Nieuwe Nuts inventariseert kansen voor verduurzaming van nutsvoorzieningen en doet aanbevelingen om belemmeringen weg te nemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit gebeurt op het snijvlak van techniek, omgevingsrecht, energierecht en de mededingingsregels. (Lees verder op de pagina 'Nieuwe Nuts in vogelvlucht')

 

 

 

 

 

nn_rapport

Download het rapport Nieuwe Nuts: lokale bronnen - lokale business van InnovatieNetwerk

 

Drie kenmerken van Nieuwe Nuts

  1. Duurzaam
  2. Lokale bronnen
  3. Eigendom eindgebruikers
 

Overzicht decentrale energieprojecten

Gerelateerde sites

 

Nieuwe Nuts minidocumentaires

Landschapsbeheer en biomassa
Nieuwe Nuts in een notendop
Het nieuwe plassen en poepen
Bouwen met groen en glas
De kas als energiebron
Strijd met de gevestigde orde
Van wie zijn de nutsbedrijven
De energiemaatschappij dat zijn wij
Algen: het groene goud

 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts